เปิดโลกนวัตกรรม

กินอร่อย Chef’s Table มื้อนี้ตามใจเชฟ

พ่อครัวและแม่ครัวในชุมชนสามารถนำเสนออาหารมื้อนั้นๆ ให้กับลูกค้าแบบ Chef’s Table เพื่อเพิ่มรายได้จากสิ่งที่ตนถนัด โดยไม่ต้องเปิดหน้าร้านให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากจนเกินตัว

แอปพลิเคชันสำหรับสตรีตั้งครรภ์

แอปพลิเคชันสำหรับสตรีตั้งครรภ์ ที่จะให้ความรู้และข้อมูลต่างๆตลอดการตั้งครรภ์ในทุกระยะจนถึงหลังคลอดบุตร รวมถึงข้อแนะนำในเรื่องของการใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงข้อมูลของนโยบายและกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม

ผลิตภัณฑ์นมเพื่อสุขภาพช่องปาก

สุขภาพฟันเป็นเรื่องควรได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกับเด็กที่บริโภคนมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลิตภัณฑ์นมของบริษัทแดรี่โฮม เป็นนมที่มีเชื้อโปรไบโอติกที่จะสามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรียได้ เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีและป้องกันฟันผุด้วย

เวชสำอางออร์แกนิคจากสะเดา

อาการภูมิแพ้ผิวหนังมักพบมากในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการแพ้หรือระเคืองจากสารเคมีในส่วนผสมของสบู่ และเวชสำอางอื่นๆ ที่ใช้ ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงทำให้มีการคิดค้นเวชสำอางจากสารสกัดสบู่สะเดาออร์แกนิค ที่ทั้งอ่อนโยนต่อผิวหนัง และมีสารสำคัญช่วยยังยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

ยาสีฟันจากตำรับสมุนไพรทันตะมูลา

การแพทย์แผนไทยนั้นเป็นศาสตร์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากอดีตผ่านการลองผิดลองถูกจนกระทั่งได้เป็นตำรับในการรักษา แต่เนื่องจากกระบวนการเตรียมตำรายาต่างๆ ยังไม่มีผลพิสูจน์ในทางวิทยาศาตร์สมัยใหม่ที่แน่ชัดทำให้ความนิยมในการใช้ตำรายานั้นๆ ลดน้อยลง จึงเป็นที่มาสำหรับโครงการยาสีฟันสมุนไพรทันตะมูลา ที่เป็นการนำเอาตำรายาโบราณมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบผลทางวิทยาศาตร์

1 4 5 6 7 8 9