เปิดโลกนวัตกรรม

ไข่ไก่อินทรีย์

วิถีอินทรีย์ คือ วิถีที่ไม่ขัดต่อธรรมชาติ หากต้องการให้ไก่แข็งแรง ให้ไข่คุณภาพดี เราจำเป็นต้องให้ไก่ได้เดิน ได้คุ้ยเขี่ยตามธรรมชาติของมัน

เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดิน

ขยะเศษอาหารมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 62 โดยประชากร 1 คน สร้างขยะเศษอาหารเกือบ 1 กก./วัน ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินคุณภาพดีขึ้นมา

1 2 3 4