เปิดโลกนวัตกรรม

เครื่องดื่มกล้วยน้ำว้าเขียว ชนิดผงชงละลาย

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคากล้วยน้ำว้าเขียวซึ่งเป็นผลไม้ในท้องถิ่น จึงพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยผงสำหรับชงดื่ม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนสู่เกษตรกรในท้องถิ่น

สีศิลปะพร้อมใช้จากวัสดุธรรมชาติเพื่องานอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย

สีอะคริลิกแบบด้านที่มีเฉดสีใกล้เคียงกับโทนสีไทยแบบโบราณ คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของสีฝุ่นแบบดั้งเดิมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เหมาะสำหรับการใช้สร้างสรรค์งานในแบบไทย และงานอนุรักษ์ซ่อมแซมจิตรกรรมโบราณ

แพลตฟอร์มนำเที่ยววิถีชุมชน

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนชุมชนที่กำลังจะสูญหายไปตาม กาลเวลาให้เป็น ‘แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่’ ควบคู่ไปกับการร่วมมือกันสร้าง สรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดจากของดีในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่สังคมที่ดีขึ้น

แพลตฟอร์มการพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นสู่หัตถกรรมทันสมัย

งานจักสานไทยเป็นงานฝีมือที่แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่สวยงามและมีคุณค่า หากแต่ราคากลับสวนทางกับคุณค่าที่ควรจะเป็น จึงคิดที่จะต่อยอดสร้างสรรค์ ผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดสากล

แอปพลิเคชันเพื่อเล่นเสียงบรรยายภาพสำหรับคนตาบอด

เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของคนปกติได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสให้กับหลายฝ่ายที่ “ขาด” มายืนอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

1 6 7 8 9