สนช. ร่วมกับ ม.ทักษิณ ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพพื้นที่เป้าหมายสำหรับโครงการหมู่บ้านนวัตกรรม ปี 2564

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงพื้นที่ชุมชนศรีปากประ ชุมชนโตนดด้วน และชุมชนโคกม่วง จังหวัดพัทลุง เพื่อประเมินศักยภาพและพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงสร้างเครือข่าย สำหรับคัดเลือกพื้นที่โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564 ซึ่งเป็นการนำผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ไปขยายผลและแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบโจทย์จากพื้นที่เป้าหมายได้จริง