SID เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พื้นที่อีสานตอนล่าง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

📣 โอกาสสำคัญ❗️สำหรับวิสาหกิจชุมชน และ ผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
.
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง RMUTI –SID ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการพัฒนาและนำผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ไปขยายผล แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนหรือกิจการให้มีศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนำนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลไปแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567 มูลค่าสูงสุด 300,000 บาทต่อโครงการ
.
🚩 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 มีนาคม 2567
.
👩🏻‍💼🧑🏻‍💼คุณสมบัติผู้สมัคร
✅ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่มีความต้องการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเขต พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และยโสธร
✅ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และศักยภาพในการร่วมขยายผล
.
📨 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
.
📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือ โทร. 081-145-6849 คุณจ๋า, คุณหมิว
.