กิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมของเยาวชนในโจทย์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคกลาง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมของเยาวชน หลังจากได้ทดลองทำต้นแบบและทดสอบ ในโจทย์ “นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาจากโควิด-19″ ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศของงานประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมของเยาวชน ณ อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต