SID ภาคกลางขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

🚩หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขอเชิญ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564

ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”

🙎‍♂️คุณสมบัติผู้สมัคร
➡️ ผู้สมัครต้องเป็น ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม หรือนิติบุคคล โดยมีตำแหน่งเป็น”หัวหน้าโครงการ” ในโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
➡️ โครงการที่สมัครขอรับการสนับสนุน จะต้องมี “นักวิชาการ อาจารย์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์” ร่วมเป็น “ที่ปรึกษา หรือ พี่เลี้ยง” ให้กับโครงการไม่น้อยกว่า 1 คน

✅ รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 7 มีนาคม 2564

📥 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1uUobd7VDpFgMWd8auGf6VYKQEbHq4Fyu?usp=sharing

📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Social-Innovation-Driving-Unit-PSDS-TU-100267505007305

โทร: 085-813-4493