ประกาศผลรางวัล!!! โครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Finalist Pitching (การนำเสนอรอบสุดท้าย) ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks  ในรูปแบบ Virtual Conference ซึ่งภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานของชุมชน มีชุมชนที่ผ่านเข้าถึงรอบ Finalist Pitching จำนวน 20 ชุมชน จากชุมชนที่เข้าร่วม 180 ชุมชน ทั่วประเทศ

โดย สนช. ได้เฟ้นหาและคัดเลือกชุมชนที่มีไอเดีย ในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชน และเป็นต้นแบบการขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภท Social Innovation Village Model มีผลงานที่ได้รับรางวัล 8 ผลงาน และ รางวัลประเภท Social Impact Innovator มีบุคคลได้รับรางวัล 6 คน ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับรางวัล เชื่อว่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks จะสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชนตัวเองได้ต่อไป