SID เปิดรับสมัครชุมชนที่สนใจผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง

สนช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เปิดรับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล ที่สนใจผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 087-2327465