SID ภาคตะวันตก เปิดรับสมัครผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการ ปี 2567

📣 สิ้นสุดการรอคอย โอกาสสำหรับผู้ประกอบการพื้นที่กลุ่มภาคตะวันตก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี มาพร้อมพื้นที่ใหม่ 3 จังหวัด สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์‼️
.
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันตก (SID-KRU) ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล ที่ต้องการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนากิจการของตนเองให้ดีขึ้น และสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 มูลค่าสูงสุด 300,000 บาทต่อโครงการ
.
🚩 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 15 มีนาคม 2567
.
คุณสมบัติผู้สมัคร
⭐ เป็นผู้ประกอบการ SE / วิสาหกิจชุมชน / นิติบุคคล
⭐ มีผลงานนวัตกรรมที่พร้อมพัฒนาต่อยอดและใช้งานจริงในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์)
⭐ มีผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์/นักวิชาการที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นพี่เลี้ยง (mentor) ประจำโครงการ
.
📨 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/R6YsZ6kKCy5an6AH6
.
📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 034-534030 / 085-8220102 (ติ๊ว) , 064-9526523 (อิ๊บ)
.