CK

ระบบการเพาะเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยที่มี Omega-3

เรามักเข้าใจกันว่า Omega-3 มีอยู่ในปลาทะเลน้ำลึกในต่างประเทศเท่านั้น แต่ความจริงแล้วปลาน้ำจืดของไทยก็มี Omega-3 สูงไม่แพ้ปลาทะเลจากเมืองนอกเช่นกัน ซึ่งในโครงการได้ทำการพัฒนาสูตรอาหารสำหรับปลาดุกที่มีสามารถเพิ่มกรด Omega-3 ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาน้ำจืดของประเทศไทยได้

ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชน

การพลิกวิกฤตมลพิษทางอากาศในชุมชนสู่พลังงานชุมชนที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าชชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อใช้ในครัวเรือน เพื่อลดต้นทุนก๊าซหุงต้ม

1 18 19 20 21 22 25